Nápady a inspirace

Nenechávejte zeleninovou náplast nevyužitou?


Nenechávejte postele nevyužité

Zelenina byla sklizena a postel byla vyčištěna. A teď? Pokud necháte zeleninovou náplast nevyužitou?

Zeleninové postele mohou vyschnout
Pokud je sklizeň zeleniny sklizena, je příliš často ponechána prázdná několik měsíců. A to je úplně špatně! Protože pokud nejsou rostlinné postele nevyužívány, nejen vysychají, ale také nedostávají žádné živiny, které jsou důležité pro následné výsadby. Proto byste měli tyto oblasti okamžitě znovu vysadit. Pokud ne se zeleninou, pak s jinými rostlinami, které dávají vynikající přírodní hnojiva. Vypadá to také hezčí, když jsou postele zasazeny, že?

Rostliny uvolňují půdu
Rostliny uvolňují půdu svými kořeny a obohacují ji dusíkem a dalšími důležitými složkami. K tomu jsou zvláště vhodné polní fazole, letní vika, esparsette, řepka, hrach a jetel rudý pro půdy chudé na dusík. Pokud máte hliněné půdy, můžete si vybrat letní vikvičku, žlutou hořčici, vlčí bob, plochý hrášek nebo karmínový jetel. Pokud je půda střední hmotnosti, včela je nejlepší rostlinou a pokud je půda kyselá, měli byste získat žluté lupiny. Ach ano, Esparsette se doporučuje pro vápenaté půdy.